Social Issues in Art, Music & Film

Projekt realizowany przez Fundację Współczesna Szkoła Realna i społeczność Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie oraz partnerów.

Stworzyliśmy materiały edukacyjne dla młodzieży i dorosłych, chcących podnosić swoje kompetencje z języka angielskiego i zainteresowanych tematyką społeczną.

Najnowsze moduły

O projekcie

Zapraszamy do korzystania z zasobów edukacyjnych, powstałych w ramach projektu Młodzież tworzy zasoby edukacyjne pt. Social Issues in Art, Music & Film, którego organizatorem jest Fundacja Współczesna Szkoła Realna. Projekt finansuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Materiały powstały dzięki zaangażowaniu społeczności Bednarskiej Szkoły Realnej i są dostępne jako otwarte zasoby dla szerokiego grona odbiorców –  młodzieży oraz młodszych i starszych dorosłych, chcących podnieść swoje umiejętności językowe. 

Moduły tematyczne pełnią rolę zasobów edukacyjnych zarówno do samodzielnej nauki języka angielskiego, jak i do wykorzystania na zajęciach przez nauczycieli i nauczycielki. Treści stworzone na potrzeby projektu objęte są licencją CC BY 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0). Autorzy i autorki wymienieni są w każdym module.

Moduły tematyczne poświęcone kwestiom społecznym

Zasoby edukacyjne do samodzielnego wykorzystania

Materiały dydaktyczne dla kadry nauczycielskiej i lektorskiej

Zespół projektowy:

Maja Witowska-Rubaszek, Kornel Stanisławski, Agata Soja, Bartosz Małecki, Kasia Szczepaniak, Maksymilian Kita, Stanisław Kujawski, Jakub Startek, Marcin Warno.

Pomysł i koordynacja: Kasia Szczepaniak, Akademia Znajomych

Partnerzy projektu: Bednarska Szkoła Realna, Akademia Znajomych, firma Grafit i Festiwal Kultura Nieponura.